افزایه ها

تامین کلیه افزایه های مورد استفاده در اسید کاری ، سیمان کاری و سیال حفاری از شرکت های معتبر بین المللی.

جزئیات بیشتر

تجهیزات

تامین کلیه تجهیزات حفاری سرچاهی و درون چاهی و ادوات و تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در صنعت نفت و گاز.

جزئیات بیشتر

خدمات فنی و مهندسی

مهندسی و برنامه ریزی چاه های نفت و گاز جهت انجام عملیات اسیدکاری و کلیه تست های کنترل کیفی افزایه ها

جزئیات بیشتر

سیال انگیزشی

STIMEX سیال انگیزش چاه های نفت و گاز ، بدون استفاده از اسید و افزایه ها

جزئیات بیشتر

سرویس

اجرای یک سرویس موفق تنها با داشتن نیروی متخصص و تجهیزات به روز آن میسر نخواهد بود ، بلکه علاوه بر موارد فوق نیازمند برنامه ریزی دقیق و دانش روز برای انجام موثر و موفق کار میباشد ـــــ در راستای این دیدگاه شرکت پویل با در اختیار داشتن کلیه موارد مذکور آماده ارائه خدمات در سه بخش H2S Safety ، Waste management و Running Tools به کارفرمایان محترم در صنعت نفت و گاز کشور میباشد.

جرئیات بیشتر

تحقیقات و توسعه

ارتباط صنعت و دانش یکی از مهمترین اهداف بنگاه های اقتصادی و صنعتی در جهان امروز بوده که هزینه تولید و اجرای پروژه ها را به حد اقل ممکن خواهد رساند ـــــ امروزه تولید و اجرای موفق و با کیفیت پروژه تنها در صورت برخورداری و بهره وری از دانش روز دنیا امکان پذیر خواهد بود ـــــ به همین منظور و در راستای کنترل و نظارت دقیق بر کیفیت محصولات ، شرکت پویل با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه (R&D) و ایجاد آزمایشگاهی مجهز و در سطح استاندارد های بین المللی و استفاده از نیروهای مجرب و آموزش دیده در زمینه علم شیمی و علوم آزمایشگاهی به انجام آزمایشات تخصصی بر روی کلیه محصولات و مواد شیمیایی می پردازد.