سیال انگیزشی نوین

STIMEX

شرکت پویل، سیال انگیزشی نوین STIMEX را که بر پایه عوامل کیلیت کننده می باشد برای اولین بار در ایران به صنعت نفت و گاز کشور معرفی نموده است. STIMEX این قابلیت را دارد تا با شرایط سختی که در سازندهای کربناته و ماسه سنگی وجود دارد، تمام مزایای سیالات انگیزشی متداول از جمله هیدروکلریک اسید و اسید گلی را بدون هیچ یک از معایب مرتبط با آنها برآورده سازد.

افزایش تراوایی سازند

Permeability Improvement

آزمایشات جامع core flood مبنی بر استفاده از STIMEX در انگیزش هر دو سازند کربناته و ماسه سنگی انجام شده است. آزمایشات نشان داده اند که STIMEX می تواند به طور موثر ، سوراخ های کرمی شکل در کلسیت و دولومیت پدید آورد و به طور قابل توجهی ضریب پوسته را کاهش دهد، از این رو باعث افزایش قابل توجهی در بهره دهی چاه می شود.

انحلال سطح دهانه چاه

Face Dissolution

مشکل اصلی که در طول عملیات انگیزش چاه در استفاده از هیدروکلریک اسید و برخورد آن با کلسیت پدید می آید، face dissolution می باشد. این پدیده به دلیل نرخ واکنش سریع اسید در دبی های تزریق پایین و یا دماهای بالا رخ می دهد. سطح ورودی مغزه کربناته بدون انحلال سطحی که با STIMEX بهسازی شده است در تصویر وجود دارد.

کنترل آهن

Iron Control

وجود آهن به ویژه آهن فریک می تواند مشکلات متعددی از جمله رسوب آسفالتین در نزدیکی دهانه چاه ایجاد کند. آهن فریک می تواند از خود سازند، لوله های مغزی شده خورده و حتی سیالات انگیزشی آلوده نشات گیرد. STIMEX می تواند بدون نیاز به عامل کنترل آهن به طور موثر با آهن فریک کمپلکس تشکیل دهد و آن را به صورت محلول در سیال نگه دارد.

  • Berea
  • Bandera
  • Scioto
  • Kentucky
202.5 162.0 121.5 81.0 40.5 Illite content
(%)
Permeability Ratio
(Kfinal/Kinitial)

سازگار با رس ها

Compatible With Clays

کانی های رسی اساسا در تماس با هیدروکلریک اسید در دماهای بالاتر از ۳۰۰ درجه فارنهایت ناپایدار هستند و به ذرات ریزی تجزیه می شوند. از همین رو نیاز شدیدی به سیال انگیزشی جایگزین برای هیدروکلریک اسید به منظور انجام عملیات تحریک مخازن ماسه سنگی عمیق وجود دارد. در نمودار زیر افزایش تراوایی مخازن ماسه سنگی با درصد ایلیت زیاد قابل مشاهده است.