افزايه هاي اسيد

Acid Additives

براي اطمينان از موفقيت آميز بودن عمليات اسید کاری و نيز محافظت لوله هاي داخل چاه ، بايد در مراحل مختلف افزايه هايي اضافه شوند. بمنظور جلوگيري از خوردگي بيش از حد ، جلوگيري از تشكيل رسوب لجني و امولسيون ، جلوگيري از رسوب آهن ، بهبود پاك سازي ، بهبود پوشش ناحيه اسيدكاري شده و پيش گيري از رسوب محصولات واكنش ها ، از افزايه ها استفاده مي شود. علاوه بر آن از افزايه هايي براي استحكام رس هاي ديواره چاه و پراكنده كردن پارافين ها و آسفالتين ها در مراحل پيش شستشو و پس شستشو استفاده مي شود.

در چاه هاي نفتي ، حلال دوطرفه براي كمك به آب دوست كردن سطح سنگ و ايجاد سطح تماس مناسب بين سيال بهسازي و سطح سنگ ، در مراحل پيش شستشو و يا تزريق اسيد افزوده مي شود. استفاده از بازدارنده هاي مربوط به خوردگي اسيد و بازدارنده هايي براي محافظت از لوله ها ، امري ضروري است. براي كاهش كشش سطحي بين سيال بهسازي و سيال مخزن ، افزودن مواد فعال سطحي و ضد امولسيون شوندگي ضروري مي باشد. ممكن است موادي مانند ضد رسوبات نرم ، بازدارنده هاي مربوط به تشكيل زنگ و مواد كنترل آهن براي جلوگيري از ايجاد مشكلات خاص به كار روند. هنگامي كه افزايه ها با يكديگر مخلوط مي شوند ، سازگاري اجزاي مختلف با يكديگر و با شرايط ته چاهي بايد به طور پيوسته كنترل شود. انتخاب نامناسب افزايه مي تواند باعث عدم موفقيت بهسازي شود. سيال بهسازي بايد به گونه اي طراحي شود كه بتواند آسيب را به خوبي از بين ببرد.

مشاهده لیست محصولات

افزايه هاي سيمان

Cement Additives

با توجه به دامنه گسترده تغييرات فشار و دما ، تنها به كمك پيشرفت ها در زمينه افزايه هاي سيمان مي توان نيازهاي سيمان كاري هر چاه بخصوص را برآورده كرد. امروزه بيش از 50 نوع افزايه به همراه انواع مختلف سيمان هاي API براي دستيابي به يك دوغاب با خاصيت بهينه مناسب براي هر شرايط ته چاهي استفاده مي شوند.

افزايه هاي شيميايي به منظور تغيير خواص اوليه دوغاب سيمان خالص و بهبود نتايج سيمان كاري استفاده مي شوند. مهم ترين ويژگي هايي كه توسط افزايه هاي سيمان بهبود مي يابند عبارتند از زمان بندش ، كنترل هرزروي سيال و ويسكوزيته. اين افزايه ها بايد با تجهيزات سيمان كاري سطحي و زيرسطحي سازگار باشند.

با ساخت سيمان هاي پايه API نوع G و H و تجهيزات مخلوط كردن آنها، امكان بهره گيري از افزايه هاي مختلف بسيار ساده تر و انعطاف پذيرتر شده است. امروزه دوغاب هاي سيمان با توجه به نيازهاي هر چاه بخصوص در سراسر جهان طراحي مي شوند. افزایه های مورد استفاده در عملیات سیمان کاری را می توان به صورت پودر با سیمان خشک مخلوط کرد یا به صورت محلول در سر چاه تهیه کرده و با دوغاب سیمان ترکیب کرد و یا در حالت سوم به صورت محلول از شرکت های سرویس دهنده تهیه کرد. با توجه به شرایط چاه مورد نظر و نحوه عملیات سیمان کاری، چالش های پیشروی مهندسین طراح عملیات، افزایه های سیمان می توانند بر خصوصیات دوغاب ها بر طرق مختلف تاثیر بگذارند.

مشاهده لیست محصولات

افزایه های سیال حفاری

Mud Additives

یک سیال حفاری ترکیبی از مایعات، جامدات و گاهی گازها است که به درون چاه ‍پمپ می شوند. اگر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی یا رئولوژیک گل حفاری مناسب نباشد، ایمنی و شرایط اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در برخی از شرکت ها به جای استفاده از مناسب ترین سیستم، به دنبال یافتن ارزانترین سیستم سیال حفاری هستند. این امر منجر به افزایش هزینه کلی عملیات و کاهش تولید می گردد.

به منظور جلوگيري از هرزروی سیال حفاري، كنترل خواص رئولوژی و ژل شدگی، تركيبات شيميايي متفاوتی به سیال حفاری افزوده مي شود. ممكن است در طول عملیات، بر اثر برخورد با طبقات مختلف زمين، گل حفاری خواص اولیه خود را از دست بدهد، به همين خاطر بايد مرتب خصوصیات آن كنترل شده و خواص سیال بهبود یابد. از این رو مواد مختلفي اعم از معدني و شيميايي به آن اضافه مي كنند كه اين مواد مورد استفاده ،تابع نوع حفاري، مقاومت سنگ، نوع سازند، عمق حفاری، لایه های گازي و تركيب كاني شناسي سنگ هستند. به طور كلي افزايه هاي گل حفاري به منظور ايجاد خواص فيزيكي و شيميايي خاص مورد استفاده قرار مي گيرند كه از آن جمله مي توان به مواد وزن افزا، کنترل کننده گرانروي، كنترل فيلتراسيون، ضد خوردگی، كنترل كننده pH، كنترل كننده هرزروي سيال به درون سازند و ساير مواد شيميايي كه در بهسازي سیال حفاری موثر هستند، اشاره کرد.

مشاهده لیست محصولات